Τρίτη, 4 Σεπτεμβρίου 2007

ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΕΠΟΝ

Ι Δ Ρ Υ Τ Ι Κ Ο
ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ (Ε.Π.Ο.Ν.)

1. Σήμερα 23 Φλεβάρη 1943 συνήλθε στην Αθήνα Πανελλαδική σύσκεψη στην οποία πήραν μέρος:
α.Οι αντιπροσωπείες εθνικών οργανώσεων Νέων «Αγροτικής Νεολαίας Ελλάδος», «Ενιαίας εθνικοαπελευθερωτικής εργατοϋπαλληλικής Νεολαίας», «Ενιαίας Μαθητικής Νεολαίας», «Ενωσης Νέων αγωνιστών Ρούμελης», «Θεσσαλικού ιερού Λόχου»,
«Λαϊκής επανασταστικής Νεολαίας», «Λεύθερης Νέας», «Ομοσπονδίας Κομμουνιστικών Νεολαιών Ελλάδας», «Σοσιαλιστικής Επαναστατικής Πρωτοπορίας Ελλάδας», «Φιλικής Εταιρίας Νέων»
β. Αντιπροσωπείες του Ε.Α.Μ.Ν. Μακεδονίας, Πελοποννήσου και τα μέλη της Κ.Ε. του Ε.Α.Μ.Ν.
γ. Αντιπροσωπεία του Εθνικού Συμβουλίου των φίλων της νέας γενιάς.

2.Η σύσκεψη συνήλθε με την πρωτοβουλία της Κ.Ε. του Ε.Α.Μ.Ν. και με σκοπό ίδρυση μιας ενιαίας Πανελλαδικής Οργάνωσης της νέας γενιάς. Η σύσκεψη ομόφωνα απεφάσισε την ίδρυση της ενιαίας με τον τίτλο «Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων» (Ε.Π.Ο.Ν.) και με έδρα την Αθήνα.

3. Η ίδρυση της Ε.Π.Ο.Ν. πραγματοποιείται με την διάλυση και συγχώνεψη όλων των οργανώσεων που υπογράφουν αυτό το ιδρυτικό. Με την υπογραφή αυτού του ιδρυτικού, όλες οι παραπάνω οργανώσεις παύουν να υφίστανται και αυτόματα οι δυνάμεις τα τεχνικά, οικονομικά κ.λ.π. μέσα περνούν στην Ε.Π.Ο.Ν. Αυτός ο όρος αφορά και την Κ.Ε. του Ε.Α.Μ.Ν. και τις ιδιαίτερες δυνάμεις του που είναι συγκροτημένες σε ομάδες του.

4. Η Πανελλαδική σύσκεψη απεφάσισε ομόφωνα την εκλογή προσωρινού Κεντρικού Συμβουλίου και του έδωσε εντολή να διευθύνη την Ε.Π.Ο.Ν. ώσπου να συνέλθη Πανελλαδική Συνδιάσκεψη ή Συνέδριο της Ε.Π.Ο.Ν. που θα εκλέξη το νόμιμο συμβούλιο. Ως τη σύγκληση συνδιάσκεψης ή συνεδρίου, το προσωρινό Κεντρικό Συμβουλίο θα διευθύνη την Ε.Π.Ο.Ν.

5. Η Πανελλαδική σύσκεψη εκλέγη 3μελή επιτροπή επεξεργασίας του καταστατικού της ΕΠΟΝ. Το καταστατικό αμέσως μετά την έγκρισή του απ' το Προεδρείο του προσωρινού Κεντρικού Συμβουλίου μπαίνει σε εφαρμογή. Η τελική έγκριση του καταστατικού θα γίνη απ' την πρώτη Πανελλαδική Συνδιάσκεψη ή Συνέδριο της Ε.Π.Ο.Ν.

Οι βασικοί σκοποί που πρέπει να περιέχονται στο καταστατικό της ΕΠΟΝ είναι:

α.Η εθνική απελευθέρωση με βάση την ακεραιότητα της Ελλάδας.
β.Η εξόντωση του φασισμού τώρα και στο μέλλον, και με οποιαδήποτε μορφή και αν παρουσιαστή. Αποκατάσταση της Λαϊκής κυριαρχίας έτσι που όλες οι εξουσίες να απορρέουν απ' τη κυρίαρχη θέληση του Λαού και της νέας γενιάς.
γ.Η καταπολέμηση των ιμπεριαλιστικών πολέμων και η υπεράσπιση της ειρήνης με βάση την αρχή της αυτοδιάθεσης των Λαών και Νεολαιών, και ειδικά της Βαλκανικής.
δ.Η υπεράσπιση των οικονομικών, πολιτικών, εκπολιτιστικών και μορφωτικών δικαιωμάτων και επιδιώξεων της νέας γενιάς.

Γενικά πρέπει να καθορίζεται στο καταστατικό ότι η Ε.Π.Ο.Ν. είναι οργάνωση
εθνικοαπελευθερωτική, αντιφασιστική-προοδευτική, αντιπολεμική-φιλειρηνική.

6. Αποφασίζεται η έκδοση δημοσιογραφικού Κεντρικού οργάνου με τίτλο «Νέα Γενιά»

7. Η Πανελλαδική σύσκεψη αποφασίζει και αναθέτει στο Προσωρινό Κεντρικό Συμβούλιο της Ε.Π.Ο.Ν. να κάνη διαπραγματεύσεις με κάθε εθνική οργάνωση νέων που δεν θάχη προσχωρήση στην Ε.Π.Ο.Ν. με σκοπό να προσχωρήση. Βάση για διαπραγματεύσεις και για προσχώρηση στην Ε.Π.Ο.Ν. είναι οι αρχές που περιέχει το καταστατικό της.

8. Η Πανελλαδική σύσκεψη αποφασίζει την προσχώρηση της Ε.Π.Ο.Ν. στο Ε.Α.Μ. σαν εκπρόσωπος νέας γενιάς, με συμμετοχή αντιπροσώπου της στη Κ.Ε. του Ε.Α.Μ.

Αθήναι 23 Φλεβάρη 1943
(Ακολουθούν οι υπογραφές των αντιπροσώπων)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εκτός απ' τις οργανώσεις που αναφέραμε στο ιδρυτικό, προσχώρησε στην ΕΠΟΝ και η οργάνωση «Ελληνική Φλόγα»

Δημοσιεύτηκε στη ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ Αριθμός Φύλλου 1 / 22 Μάρτη 1943


ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ
ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ Κ.Σ. ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ (Ε Π Ο Ν)

Χρόνος πρώτος - Αθήνα 22 Μάρτη 1943 - Αριθμός Φύλλου 1 - Τιμή Φύλλου Δραχ. 100


Δεν υπάρχουν σχόλια: